Hilde Berg 

Terapi i Røyken

Har du tanker om å gå i individualterapi? 

Gestaltterapi er en form for samtaleterapi med en helhetlig tilnærming til tanker, kropp og følelser som vi mener påvirker hverandre gjensidig. 


Det er ingen riktig måte å leve livet på, men det kan være nyttig å være oppmerksom på hvordan du lever. 

Hvordan tilpasser du deg kreativt
Hvordan tilpasser du deg kreativt

Jeg kan komme med forslag om å bruke kreative øvelser for at erfaringene du gjør deg kan forankre seg i hele deg. Slik kan du få ny innsikt og blir tryggere på valgene du gjør i livet ditt. 

Tilbud 

For noen er det enklere å være i en samtale mens man går. Bevegelse, frisk luft og en profesjonell samtalepartner er gode virkemidler for å skape ny innsikt .


Sårbar og sterk, sta og modig
Sårbar og sterk, sta og modig