PRISER


  • Bestilt time kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt tid. 
  • Ikke avbestilt time betales i sin helhet.
  • Jeg mottar ikke driftstilskudd og er derfor ikke underlagt refusjonsordninger.

  • Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å gå hos meg.
  • Det er opp til deg hvor lenge du ønsker å gå i terapi og det er stor variasjon fra person til person. 

Gjeldende priser Inkludert MVA

Individualterapi 60 min

800 NOK

Individualterapi 90 min 

 1000 NOK

Walk and talk-tur og samtale (inkl 15 min reisetid/m bil til tursted fra Åros)

700 NOK

Redusert pris for: arbeidsledig, ufør, student, pensjonist 60 min

730 NOK

Redusert pris for: arbeidsledig, ufør, student, pensjonist 90 min

930 NOK

PAKKETILBUD: 5 timer a´ 60/90 min. Reduksjon i pris: 50kr pr.gang

PAKKETILBUD: 10 timer a´  60/90 min. Reduksjon: 70kr pr.gang


Regjeringen har bestemt at psykoterapeutiske tilbud, deriblant gestaltterapi skal ilegges 25 % MVA fra 01.01.2021. Dette gjør at jeg dessverre har måttet øke mine timepriser. 

Prisene er justert 1 aug 2023. Ny justering 1 aug 2024