Personvern

Når du bruker kontaktskjemaet 

Dette lagres: Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post + henvendelse.

Bruksområde for personopplysninger: Informasjonen benyttes for å kunne svare på meldingen din. Har du sendt en melding tidligere som er registrert på samme navn, telefonnummer eller e-postadresse, vil jeg kunne se henvendelseshistorikken din. Dette er for å kunne svare bedre på dine spørsmål, særlig dersom de er relatert til tidligere henvendelser.

Lagringstid: Informasjonen tilknyttet din henvendelse lagres så lenge det er nødvendig for å kunne besvare dine henvendelser. Du kan be om at jeg sletter alle personopplysninger jeg har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger jeg er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker

Behandlingsgrunnlag: Samtykke.

Sikkerhet: Informasjonen lagres på sikret server. Kontakt meg dersom du har andre spørsmål om sikkerhet.


Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos HILDE-GESTALT BERG.

HILDE-GESTALT BERG (org.nr. 927 526 190), ved Hilde Berg er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

 • Klienter.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
 • Fakturering.
 • Kontaktopplysninger.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og nærmeste pårørende.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.
 • Eksplisitt samtykke om nødvendig.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Webnode for hjemmeside og domene.

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten (hjemmesiden) bruker informasjonskapsler (cookies) på sin hjemmeside nettside. 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost hilde.g.berg@outlook.com eller telefon 98 44 94 60.Endring av personvernerklæringen

Jeg kan kommer til å oppdatere eller endre personvernerklæringen.


Som medlem av NGI

-er jeg er underlagt deres retningslinjer om personvern. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), og følger deres retningslinjer for taushetsplikt, behandling av personopplysninger og veiledning. NGF kvalitetssikrer god praksis for medlemmene og deres klienter.

Du kan lese mere om NGF på deres hjemmeside https://ngfo.no/