Om Gestaltterapi

Her forteller jeg kort om noen av gestaltteoriens begreper og ideer, forklart med egne ord og sammenligninger. 
Lenken under kan lede deg til mere fakta orientert teori.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til meningsfull helhet eller et komplett mønster. På bildet er det lett å se for seg hele omrisset av en båt uten at vi ser hele formen. Vi trekker slutninger om hva vi ser basert på erfaring og tolkning.

Sånn organiserer vi også mye i livene våre. Vi leter etter meningsfulle måte å forstå situasjoner på for å kunne handle mest mulig hensiktsmessig.

I gestalt snakker vi om kreativ tillpassning. Vi blir oppmerksomme på hvordan du tilpasser deg situasjoner, omgivelser og mennesker. Hvordan påvirkes du, og hvordan påvirker du. Hvilke erfaringer dukker opp fra tidligere og blir aktive i handling her og nå.

Gjennom god samtalen og kreative tilnærminger synliggjøres begrensninger, muligheter og gode veivalg.

De grunnleggende ideer innen gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger og at vi gjør det som er best, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. 

Som gestaltterapeut er jeg en som lytter, reflekterer og tenker høyt sammen med deg. Jeg blir som et verktøy for deg, som bidrar ved å løfte frem og synliggjøre dine følelser, tanker og reaksjonsmønstre. Sånn kan du få økt oppmerksomhet rundt hvordan du organiserer og skaper mening i ditt liv. Jeg vil være åpen om hvordan jeg påvirkes i møte med deg og derfor subjektiv og tilstedeværende i relasjonen.

Hvordan gjør du det? Er du impulsiv, eller velger du det gamle kjente. Hindrer måten du gjør det på at du lever slik du ønsker. Det kan oppleves som at ting skjer automatisk. I terapi øker vi bevisstheten rundt automatiserte handlingsmønstre. Ved å øke bevissthet øker du mulighetene dine for å kunne jobbe med endring.

Figur /grunn er et gestalt begrep. Hva blir du oppmerksom på når du ser bildet over? Solen som gryr, eller hva som skjuler seg i tåken. I overført betydning, kan vi utforske hva du fokuserer på i livet ditt og være nysgjerrige på hva som går i bakgrunnen. 

Lyst og frykt kan dukke opp som et par. Hva har du lyst til og hva holder deg tilbake.  Er avstanden mellom disse stor er det ofte forbundet med smerte. Hva kan du endre og hva trenger du å akseptere som det er. Hva er frykt basert på tidligere erfaringer og hva er faktiske begrensinger.

Polariteter er et begrep vi bruker i gestalt. En pol kan ikke eksistere uten den andre, som lyset og mørket, for/ imot, rask/ treg osv. Ved å anerkjenne begge polaritetene kan vi se hva som ligger mellom dem. Det er grader av grått mellom svart og hvitt. Det kan være begrensende å tenke, jeg er "bare hvit". Hva er potensialet ditt i hver pol og mellom polene. 

Trykk deg inn på lenken for å se video om gestaltterapi.

https://youtu.be/NXBRbdQYCqA

Gestaltterapi skiller seg fra psykoanalyse ved å være opplevelses orientert fremfor å være fortolkende eller analytisk. 

En klient i gestaltterapi får "smake" på sine egne erfaringer og finne frem til egne vurderinger fremfor å skulle sluke en annens fortolkning rått. Det oppmuntres til oppdagelse, og veksten skjer gjennom å gradvis erfare på en naturlig måte i møte med/sammen med terapeuten.

Det kan anvendes samtale, øvelse og eksperimenter for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger Terapien foregår med de metodene klienten er komfortabel med.

Et mål i Gestaltterapi er å gi støtte til selvstøtte slik at hver og en av oss kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensiale.