Walk and talk - Tur og samtale

22.09.2023

For noen er det enklere å være i en samtale mens man går. Bevegelse, frisk luft og en profesjonell samtalepartner er gode virkemidler for å skape ny innsikt .